Avainhallinta

Avainten lainaukset hallintaan ja avainhistoria talteen

Avainhallinnassa ylläpidetään avaintietoja kiinteistö- ja huoneistoavaimista, seurataan avainhistoriaa sekä valvotaan avainten luovutuksia ja palautuksia.

Avainhallinnassa voidaan selata kiinteistöavaintietoja eri valintakriteerein. Ohjelmistossa näkyy tiedot avaimista, joiden palautus on myöhässä, kuka avaimet on lainannut ja koska palautuksen olisi pitänyt tapahtua.

  • kiinteistöavainten lainaus ja lainausten seuranta
  • huoneistoavainten luovutus
  • avainhistoria

Luovutushistoriaan kirjautuu kiinteistöavainten lainaukset, josta voidaan tarkistaa avainten lainaukset sekä palautukset. Avaimen luovutuksesta voidaan tulostaa kuittauslomake.

Ohjelmistossa voidaan ylläpitää avaintietoja myös huoneistotasolla, jolloin nähdään, montako avainta huoneistoon on teetetty, sarjoituspäivämäärä sekä koska ja kenelle avaimet on luovutettu. Suojatuista huoneistoavaimista sekä muista huoneistolle luovutetuista avaimista välittyy tiedot myös Domuksen huoneistotietoihin, talonkirjaan sekä haluttaessa myös isännöitsijäntodistukseen.