Sähköinen taloushallinto

Sähköinen taloushallinto on nykyaikainen ja tehokas ratkaisu, joka säästää aikaa, paperia ja säilytystilaa.

Domuksen sähköinen taloushallinto on kokonaisuus, joka kattaa kaiken laskujen käsittelystä paperittomaan kirjanpitoon, tilintarkastusaineiston automaattiseen koostamiseen sekä sähköiseen arkistointiin saakka. Paperittomalla kirjanpidolla ja sähköisellä laskujen käsittelyllä saavutetaan merkittävää työajan säästöä sekä luodaan samalla mahdollisuuksia entistä joustavampiin työmenetelmiin. Integroidussa kokonaisratkaisussa eri ohjelmistojen väliset raja-aidat poistuvat, jolloin päästään hyötymään kokonaisratkaisun tuomista eduista.

Domukseen voidaan nyt myös liittää sähköinen allekirjoitus -toiminto, jolloin asiakirjat ja tilinpäätösaineistot voidaan kierrättää ja allekirjoittaa sähköisesti ajasta ja paikasta riippumatta.

Sähköisellä taloushallinnolla saavutetaan mm. seuraavia etuja:

  • Manuaalinen paperin kierrätys ja käsittely jäävät pois. Aikaa säästyy, kun tositteita ei enää tarvitse järjestellä, kierrättää ja mapittaa.
  • Tositteet löytyvät helpommin ja nopeammin järjestelmästä kuin mapeista. Tositeaineisto voidaan liittää myös taloyhtiösivuille, jolloin esim. hallitus ja tilintarkastajat pääsevät tutustumaan tositeaineistoon internetin välityksellä.
  • Pilvipalveluasiakkaille avautuu mahdollisuus hajauttaa toimintaa eri paikkakunnille, kun sama järjestelmä on käytettävissä internetissä ja tositteet ovat palvelimella.
  • Tilintarkastajan työ helpottuu ja nopeutuu kun koko aineisto on sähköisessä muodossa. Kirjanpidon raporteista päästään suoraan pureutumaan tapahtumiin liittyviin tositteisiin. Sähköisellä allekirjoituksella voidaan todentaa, että oikea aineisto on tarkastettu, jolloin tilintarkastusaineisto voidaan jatkossa säilyttää pelkästään sähköisessä muodossa.
  • Työajan säästö on merkittävää tositteiden manuaalikäsittelyyn verrattuna. Joissain tapauksissa työajan säästöksi on arvioitu jopa 30%. Arkistotilan säästö on noin 90%.