Sähköinen viestintä

Vuorovaikutteista asukasviestintää ja automaattista sisällön tuotantoa

Viestinnän tulee olla oikea-aikaista ja sen pitää tavoittaa kohderyhmänsä. On myös tärkeää, että sidosryhmille tuotettu informaatio on selkeässä ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Domuksen sähköisen viestinnän työkalut on tehty vastaamaan räätälöidysti erilaisia isännöintialan viestintätarpeita.

Domuksella tuotetuista kirjanpidon raporteista muodostuu automaattisesti graafisia esityksiä taloyhtiökohtaisille sivuille. Kirjanpidon raportit löytyvät sivuilta omista kansioistaan, joihin avautuu näkymä hallituksen sekä tilintarkastajien tunnuksilla. Myös ostolaskut voivat olla selattavissa taloyhtiökohtaisilla sivuilla, mikäli toimisto hyödyntää Domuksen sähköistä taloushallintoa. Myös taloyhtiön energiankulutustiedot saadaan haluttaessa näkymään graafisina esityksinä. 

Sähköinen viestintä ja internetjulkaisu

  • taloyhtiöiden internetsivut
  • helppo sisällön laadinta ja muokkaus iDomus-internetjulkaisujärjestelmällä
  • käyttäjätunnusten generointi
  • kirjanpidon raporttien siirto Pressi-ohjelman avulla
  • hallituksen viestintäpaneeli ja sähköposti-ilmoitus uusista päivityksistä
  • sähköpostiviestintä Lähetti-ohjelmistolla, osoitteiden haku suoraan Domuksesta
  • Lähetti laatii jakelulistan sen mukaan, löytyykö sähköpostiosoite, ja tulostaa saatekirjeen niille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta