ISÄNNÖINTIJÄRJESTELMÄ

Domus-isännöintijärjestelmän vakiokokoonpano sisältää kaiken oleellisen selkeänä ja helppokäyttöisenä kokonaisuutena, jota on mahdollista täydentää monipuolisilla laajennusohjelmilla.

DOMUS-ISÄNNÖINTIJÄRJESTELMÄ ®

 

Domus-isännöintijärjestelmä sisältää kaiken oleellisen selkeänä ja helppokäyttöisenä ratkaisuna. Domuksella voidaan hoitaa kirjanpidot ja vastikevalvonta, tehdä laskutusta ja lainaosuuslaskentaa sekä tuottaa tilinpäätösdokumentit. Järjestelmän tehokkuus perustuu ohjelmisto-osien integraatioon. Kaikki toiminnot hoituvat saman järjestelmän sisällä, jolloin vältetään tietojen päällekkäinen tallentaminen. Esimerkiksi kirjanpito, kiinteistöhallinto ja monipankkiohjelma ovat kytketty yhteen niin, että ostolaskujen tiliöinnit saadaan siirrettyä monipankkiohjelmasta suoraan kirjanpitoon.

Domus vakiokokoonpano sisältää mm. seuraavat ominaisuudet: 

 kiinteistöhallinto/isännöinti

 huoltokirja ja muutostöiden käsittely

 kirjanpito

 lainaosuuslaskenta

 vuokra-/vastikelaskutus ja maksujen valvonta

 e-lasku ja suoramaksu

 sähkön, veden ja lämmön laskutus

 sauna- ja pesutupa- ym. käyttölaskutus

 pankkiyhteydet

 tilinpäätösraportit

 

 

 

Domuksen vakiokokoonpanoa voidaan helposti täydentää monipuolisilla laajennusohjelmilla, kuten sähköisellä taloushallinnolla, tehtävienhallinnalla tai sähköisen viestinnän ratkaisuilla.