REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä

Tietoaika Oy, Veistämönaukio 1-3, 20100 Turku. www.tietoaika.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jussi Taulu, Tietoaika Oy. Puh. 0207 343 710, jussi.taulu@tietoaika.fi

Rekisterin nimi

Tietoaika Oy:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää Tietoaika Oy:n markkinointiin, taloushallintoon, palkanlaskentaan, asiakassuhteiden hoitamiseen, hallintaan, kehittämiseen sekä asiakasviestintään.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot: asiakkaan etu- ja sukunimi, yritys, yrityksen yhteystiedot sekä muita yrityksen toimintaa kuvaavia luokittelutietoja. Henkilötunnus tallennetaan palkanlaskennan hoitamiseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkaan oman ilmoituksen perusteella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän verkkopalvelu on teknisesti tietosuojattu.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena ja allekirjoitettuna kirjeitse tai sähköpostilla rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti tai sähköpostilla. Rekisterinpitäjä oikaisee, täydentää ja poistaa tarvittaessa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan vireellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointia varten. Asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai puhelimitse rekisterin ylläpitäjälle.

EVÄSTEET

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi, kun käyt tietyillä Web-sivuilla. Evästeiden avulla pyrimme ymmärtämään paremmin, millaisesta sisällöstä sivuston käyttäjät ovat kiinnostuneita.

Sivustolla käytettäviä evästetiedostoja käytetään siten, että palvelun käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata. Evästeitä käytetään mm. mittaus- ja tutkimustarkoituksiin verkkosivuston käytön tyypin ja määrän selvittämiseksi. 

Emme kerää evästeillä käyttäjistä yksilöiviä tietoja, kuten nimitietoja, sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroita.

Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden vastaanoton Internet-selaimensa asetuksista käsin. Käyttäjä voi myös milloin tahansa poistaa Internet-selaimensa tallentamat evästetiedostot päätelaitteeltaan.

Kiinnostuitko? Kysy meiltä lisää!

Ota yhteyttä