DOMUS

Domus-isännöintijärjestelmän vakiokokoonpano sisältää kaiken oleellisen selkeänä ja helppokäyttöisenä kokonaisuutena, jota on mahdollista täydentää monipuolisilla laajennusohjelmilla.

DOMUS ON TEHOKAS JA NYKYAIKAINEN KIINTEISTÖHALLINNON KOKONAISRATKAISU

Domuksen pitkäjänteisessä kehityksessä on pyritty vastaamaan nykyajan isännöinnin haasteisiin. Selkeässä ja joustavassa ohjelmistossa tieto on koottu ja jäsennelty helpottaen merkittävästä sen käsittelyä. Pilvipalvelu mahdollistaa työskentelyn ajasta ja paikasta riippumatta. Domus-isännöintijärjestelmää käyttää jo noin 300 isännöitsijätoimistoa Suomessa. Domuksen vakiokokoonpano sisältää kaiken oleellisen selkeänä ja helppokäyttöisenä kokonaisuutena. Lisäksi järjestelmää on helppo täydentää monipuolisilla laajennusohjelmilla.   

Sähköinen taloushallinto valitaan kokoonpanoon mukaan usein heti kun Domusta ollaan asentamassa tuotantokäyttöön. Sähköinen taloushallinto on kokonaisuus, joka kattaa kaiken laskujen käsittelystä paperittomaan kirjanpitoon, tilintarkastusaineiston automaattiseen koostamiseen sekä sähköiseen arkistointiin saakka.

Tehtävienhallinnalla ja toiminnanohjauksella on tärkeä rooli, kun halutaan pitää langat käsissä työtilausten, vikailmoitusten sekä tehtäväpyyntöjen osalta. 

Domus-tehtävienhallinta on suunniteltu isännöitsijätoimiston ja huoltoliikkeiden väliseen kaksisuuntaiseen viestintään sekä informaatiokanavaksi taloyhtiön hallitukselle. Tehtäväpyynnöt ja huoltotilaukset sekä niiden seuranta hoituvat tehokkaasti internetin välityksellä.

 

 

 

Sähköinen viestintä on ratkaisu tiedonkulkuun isännöintitoimiston, taloyhtiön ja asukkaiden välillä. Esimerkiksi taloyhtiökohtaiset sivut, jossa tieto on aina saatavilla, säästävät aikaa ja tuovat lisäarvoa taloyhtiölle.

Domuksen selkeä ja johdonmukainen käyttöliittymä tehostaa jokapäiväistä työskentelyä. Toiminta on tehokasta, kun kaikki toiminnot ovat erillisten ohjelmistojen sijaan samassa järjestelmässä.

Domuksessa on huomioitu entistä laajemmin myös liikkuvan työn asettamat vaatimukset  ja hyödynnetty erilaisten laitteiden sekä nykytekniikan suomia mahdollisuuksia. Pilvipalvelu mahdollistaa työskentelyn millä tahansa laitteella ilman erillisiä ohjelmistoasennuksia. 

Domuksen tuotekehitys ja tukipalvelut tuotetaan Suomessa. Myös kaikki palvelimemme sijaitsevat Suomessa.